Актрисата

Иванка Димитрова

почина на 82 години. Иванка Димитрова свързваше в една съдба различни епохи на нашия театър. Правеше го подчертано интелигентно, с рядка за нашата сцена широта в естетическите си пристрастия и любопитство, с първостроителски плам. Множеството й роли ще се запомнят, а някои от тях вече са записани в съвременната история на българския театър.
Мир на праха й.


К