Вестта, че ни е напуснал големият актьор и театрал

Васил Попилиев ,

дойде - както идват подобни вести - неочаквано. Той беше актьор с огромно обаяние, беше чужд на всякакъв сценичен фалш, разбираше и обичаше човека в персонажите, с които насели много наши сцени и филми. Беше горд, мъжествен, но и състрадателен, отзивчив. Периодът, през който беше директор на Русенския театър, може да бъде наречен златен и едва ли скоро ще се повтори. Като голям творец Васил Попилиев знаеше, че главното са талантът и усетът за игра, не делеше театъра на столичен и провинциален. Без неговата подкрепа едва ли щяхме да сме свидетели на разцвета на режисьора Слави Шкаров. Носеше веригите на театъра с такава лекота - само близките знаят какво му е струвало това - защото беше вътрешно свободен.
Поклон пред паметта му!


Н. В.