Брой 25, 21 юни 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Отказ от правомощия, Георги Лозанов

За футбола. Апология, Митко Новков
Глобализация и културни периферии, Ивайло Знеполски
Кралят-елен на Мариус Куркински, Александър Мануилов
Книгата Лика Янко на Димитър Аврамов, Ирен Крумова
Как се прави добър филм, Любомир Халачев
Катарин Стимпсън за феминизма, Корнелия Славова, Красимира Даскалова
Белград отвътре, Милена Кирова