Националният фонд Култура
обявява конкурс
за 20 (двадесет) десетмесечни стипендии за талантливи ученици в Средните училища по изкуствата и културата към Министерство на културата.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал.Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 18.00 ч.
събота 10.00 - 17.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес : www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават лично в три екземпляра в "Евро-български културен център" до 19.07.2002 г. (петък)
Документи за участие в конкурса не могат да се подават по пощата, по факс или по e-mail.

За допълнителна информация:
Евро-български културен център
тел. 988-00-84
Национален фонд "Култура"
тел. 988-58-26
Национален фонд "Култура"
София 1040, Бул. "Ал. Стамболийски" 17, тел. 988 58 26,
факс 980 61 90