По повод 10 юни, обявен официално за Международен ден на ромската жена и отбелязван за първи път тази година в България, фондация "Отворено общество" в лицето на програмите "Проблеми на жените" и "Рома" връчи своите награди от конкурса за най-добро есе на тема "Ще ви разкажа за една ромска жена...".
Жури в състав Борис Христов, Виргиния Захариева и Сали Ибрахим отличи с Първа награда есето "Червената нишка на Богородица" от Теодора Крумова. Нейни подгласници съответно станаха Деян Колев и Виргиния Василева, а поощрения получиха Албена Сашова и Даниела Добрева.
Първа награда за разказ получи Ганчо Илиев, а след него се наредиха съответно Марин Куманов и Мария Илиева. Ангел Борисов получи първо поощрение за прекрасния си разказ "Маймунска обич", а след него е Венера Младенова.
Успехът на наградените е в достойнството, с което заобикалят трафаретите в (само)представянето на циганските общности у нас. Младите хора от ромско потекло описват болезнени сюжети, подхранени от собствените им преживявания, търсят в паметта на рода своя - различен от политически коректния език! - образ.
В смелите им опити за еманципация и модерен жизнен стил блика ирония към маргинализиралите ги исторически превратности, ведра решимост за промяна, както и много неподправен хумор. Когато пишат за фундаментални неща като раждането, любовта и смъртта, младите хора отказват да бъдат надзиравани като малцинство: те отлично разпознават културните ни предразсъдъци и тепърва ще се разправят с тях.
Такива смислени конкурси предоставят на ромските общности у нас възможността да изграждат стабилен младежки елит, който с основателно самочувствие да иска равнопоставено интегриране в обществото. А достойнството и сдържаността, които проявиха ромите на пищното празненство във Военния клуб на 14 юни т.г., показват, че те заслужават още по-голямо внимание и подкрепа.

М.Б.