Брой 26, 28 юни 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Театрални конвулсии, Копринка Червенкова

Никола Георгиев за капитулиралата грамотност,
Марин Бодаков, Никола Вандов

Дебат за идването на папата в България, Марин Бодаков
VII фестивал на европейските копродукции, Геновева Димитрова
Отзиви за спектакъла Villa dei Misteri на Иван Станев
Дирк Ренар за българската Европалия, Христо Буцев
Поглед към китайската мисъл, Антоанета Николова
Бог и Бродски, Самуил Лурие