Фарас - църквата от пустинята. Тази изложба може да се посети до 15 септември във Виенския музей по история на изкуството. В Австрия 2002 е обявена за година на Полша и изложбата е част от културната програма. В музея са изложени християнски фрески и предмети, намерени в гробовете в пустинята край село Фарас на западния бряг на Нил в периода между 1961-1964 г. Гробовте са били отворени от полски археолози под ръководството на доайена на средиземноморската археология Казимир Михаловски. Това е станало малко преди региона да бъде залят от водите на построения тогава Асуански язовир. Въз основа на останките от църквата историците са доказали, че това място е било средище на художествения живот в християнска Нубия. Най-старите фрески са от VIII век, най-новите от XIII. В залите на виенския музей, преустроени така, че да наподобяват архитектурата на древната църква в момента са изложени 35 фрески, капители и фризове от Фарас. Те са притежание на полския Национален музей във Варшава. Другата част от съкровищата принадлежат на музея в Хартум (Судан).

К