Мислители от периферията
Конференция под наслов "Мислители от периферията" ознаменува финала на Проекта "Достъпът до литературата", осъществен между 14 и 21 юни по инициатива на амбициозната Достена Лаверн от проектите "Literary access" и "Culture 2000" на Европейския съюз, както и Международния писателски и преводачески център в Родос.
Проектът беше подкрепен от Милена Делева от Центъра за изкуства "Сорос", както и от Департамента "Нова българистика" на НБУ. Форумът, проведен в Арт-Хостела, Центъра за академични изследвания, "FX cinema", "Червената къща" и Военния клуб в София, както и в Откритата лятна сцена "Конюшните на царя" в Стария Пловдив, срещна млади литератори и преводачи от Швеция, Литва, Гърция и България. Между тях четем надеждните писателски имена на Елена Алексиева, Васил Видински, Тома Марков, Момчил Николов, Димитрис Аллос, Панос Статоянис, Йоаким Форшберг, Еугениус Алишанка. С превода на техните работи бяха ангажирани Светла Стоилова (от и на шведски), Лайма Масите (от и на литовски), Яна Букова, Цветанка Еленкова и Здравка Михайлова (от и на гръцки), Кристин Димитрова (от и на английски).
Звездата на конференцията с модератор Димитър Камбуров беше проф. Христос Янарас (неговата книга "Кризата като предизвикателство", току-що отпечатана от "ЛИК" в превод на Достена Лаверн, заслужава отделно внимание), който изложи тезата си, че демокрациите се нуждаят от метафизична ос, както и че несъкрушимото предимство на православните Балкани пред Запада е в неприемането на протестантската етика и слабата ни модернизация.
На конференцията се представиха още Йордан Ефтимов с "Балканите: трябва ли да се поевропейчим?", Михаил Неделчев с "Нечетивните балкански носталгии", Марин Бодаков с "Как мислим Центъра?", Надежда Радулова с "(Хипер)Текстуален" романс: или как (техно)телата правят любов в прозата на Джанет Уинтърсън", Георги Тенев с "Характерът на Интернет: напомняне на някои твърде специфични особености в псевдо-технократичен стил" и Боян Манчев със "Странникът и неговата сянка".
Произнесените от тях текстове ще бъдат публикувани в Интернет и на CD-ROM.
Един цитат от чудесния поет Димитрис Аллос е уместен край на официозната информация за истински смисления проект "Достъпът до литературата": "...невъзможно казвам/ невъзможно да обясня толкова/ мастило в главата ми".

М.Б.