От 21 юни до 2 юли Евро-Българският културен център представя изложбата "Море" на Звонимир Шепат. Творбите на хърватския художник са изцяло посветени на водната стихия. Спокойно или бурно, морето никога не пази тишина. То е онзи тайнствен и магичен образ, който всеки крие някъде в себе си. Звонимир Шепат разкривива със средствата на живописта интимната същност на морския пейзаж, за да ни покаже, че реалността може да бъде и красива. За да разберем това, трябва само да се вгледаме в неговите бели облаци, бурно небе, начупени скали и пенливи вълни. Възможностите на акварелната техника, използвана от хърватския художник, засилват цялостното лирично усещане, което струи от изложбата.
На откриването беше представен каталог, който включва всички изложени от Звонимир Шепат творби, но с текст, достъпен единствено за владеещите хърватски или английски език.

Светла Петкова