Изборът на "Култура"


Дубравка Угрешич

Форсиране на романа река

Превод от хърватски Жела Георгиева

Издателство Стигмати
Цена 5 лева