Долари за отличниците
Вече е одобрено финансирането на 37 читалищни проекта от програмата "Гражданско развитие и участие посредством мрежата на читалищата" - съвместен проект на ПРООН и Министерството на културата.За демонстрационните проекти на този първи етап са разпределят около 250 хил. долара. В началото на следващата година - вторият етап - ще бъдат усвоени още 250 хил. долара.
Инициативата финансово е подкрепена от Американската агенция за международно развитие, програмата "МАТРА" на правителството на Кралство Холандия и Програмата на ООН за развитие.
От около 800 читалища, кандидатствали по предварително зададени критерии и показатели, "летвата" прескочиха 300. Проектът ще бъде реализиран в продължение на три години - до 2004 г. и в него са вложени общо 2.5 млн. долара. За по-добрата реализация на проекта и за ускоряване процесите на децентрализация, в страната бяха разкрити шест регионални центъра: Видин, Плевен, Шумен,Сливен, Кърджали и Благоевград.
През пролетта на тази година в центровете бяха проведени 3 "обучителни модула", в които участваха представители на предпочетените 300 читалища.
Ето и имената на първите 37 читалища, получили финансова подкрепа от проекта "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата": "4-ти май - Батак, "Васил Левски" - Кюстендил. От Благоевградска област са отличени четири читалища: "Слово" - с. Петрово, "Яне Сандански" - гр. Хаджидимово, "Благой Попов" - с. Дрен, "Христо Ботев" - гр. Рила. Следват "Градище" - Своге, "Просвета - 1927", с. Лиляче - Врачанска област, "Петър Богдан" - Чипровци, "Иван Вазов" - Берковица, "Цвят" - Видин, "Братолюбие" - Любимец, "Св. св. Кирил и Методий" - Първомай, "Христо Ботев", с. Забърдо, и "Нов живот", с. Чепинци от Смолянска област, "Христо Смирненски" - гр. Джебел, "Иван Вазов" - гр. Хисар, "Развитие - Козловец", с. Козловец - Великотърновска област, "Светлина", с. Шипково - Ловешка област, "Пробуда", с. Николаево - Русенска област, "Н.В. Ракитин" - Плевен, "Развитие", с. Горско Сливово - Ловешка област, "Христо Ботев" - Русе, "Родина" - Стара Загора, "Светлина", с. Селиминово - Сливенска област, "Искра" - Казанлък, "Съгласие - Напредък" - гр. Котел, "Христо Ботев", с. Партизанин - Старозагорска област, "Възраждане", с. Войника - Ямболска област, "Л.Н. Толстой", с. Ясна Поляна - Бургаска област, "Йордан Йовков", гр Алфатар, "Просвета" - Варна, "Напредък" с. Царев брод - Шуменска област, "Просвета", с. Водица - Търговищка област, "Развитие" - Разград, "Пробуда", с. Никола Козлево - Шуменска област, и "Луи Брайл" в София.
Най-голяма сума, в левове, е отпусната за проектите на читалищата в Казанлък и Хисар - по 18 хил. лв. Най- малката, с. Партизанин - 8 хил.лв, и Батак - 8.4 хил.лв.
В началото на следващата година, при второто класиране, финансова подкрепа ще получат още няколко десетки читалища. Така че немалко от многото добри проекти, които не можаха да се класират на първия етап, имат реалния шанс да го направят през 2003 година. Това, последното съждение, е насочено повече към онези разочаровани читалищни представители, които до последния момент хранеха надежда, че техните проекти ще бъдат финансово подкрепени. Но, за жалост, конкурсното начало крие подобни "изненади": извън предварително определените бройки да останат наистина чудесни проекти...
До месец предстои за някои, разбира се, още едно разочарование, породено от предстоящото обявяване на 25-те Интернет центрове, които ще бъдат изградени предимно в читалища на малки населени места. Надеждата е, че чрез тези центрове ще бъде преодоляно - донякъде - информационното неравенство между различните селища в страната. А кандидатите са много повече... Но и тук има "утешителна премия". За некласиралите ще се организират обучителни семинари по региони, на които любознателните читалищни дейци ще бъдат обучени как да възпроизведат модела на одобрените Интернет центрове в 25-те читалища...

Любен Русков