Зрелището през вековете

Още в книгата си "Филмово десетилетие", излязла точно преди двайсет години и посветена изцяло на българското кино от 70-те, проф. Владимир Игнатовски заявява интереса си към явлението "телевизия" и към понятието "зрелище". Всеки, който е следил по-нататъшните му книги и публикации в специализирания печат, е наясно, че интересът се е превърнал в един вид изследователска страст.
Плод на тази страст е и новата книга на Владимир Игнатовски "Електронната Геновева", издадена с конкурс на Национален фонд "Култура". Ето как авторът сам определя своя труд: "Това е разказ за зрелището - за неговото раждане, историческа съдба и съвременни превъплъщения".
"Електронната Геновева" е наистина увлекателен и ерудиран разказ за превъплъщенията на зрелището през вековете - от древногръцкия театър през "Многострадална Геновева" от предосвобожденска България до днешните телевизионни сериали, пищни холивудски продукции и виртуални светове на Интернет. Книгата интегрира всички тези многобройни прояви на зрелищните изкуства и в същото време поставя проблема за природата им в контекста на "глобалната епоха", несъмнено доминирана от медиите. "Електронната Геновева" не затръшва вратата след себе си. Напротив - ясно е, че шоуто тепърва предстои. И че магнетичното око от корицата на книгата винаги е било и ще бъде широко отворено за "зрелищното", като по този начин ще го твори наново и наново.

Ирина Иванова

Владимир Игнатовски.
Електронната Геновева или комуникативната природа на зрелището
.
Издателство Колибри.
София,
2001.