НХГ - равносметка в началото на ХХI век
От края на месец юни до септември включително, Националната художествена галерия е изложила повече от 100 произведения от музейната си колекция. Мащабната изложба разглежда развитието на българската живопис и скулптура от втората половина на ХХ век. За подобно начинание пространството и времето винаги биха били ограничени, но НХГ се е справила, благодарение на богатата си колекция. На зрителите е предоставена възможността да проследят многообразието от тенденции в представените видове изкуство от разгледания период.
Силната част на изложбата е живописта, заемаща петте зали за временни експозиции. Съвсем не е нужно да бъдат изброявани имена, защото всички включени са значими. Безсмислено е и в няколко реда да се дават оценки на избрания 50-годишен период от историята на нашето изкуството. Маргиналността на художествените ни прояви спрямо световните тенденции важи и за тези години. Хубавото е, че се запазва връзката с дълбоките народни традиции (дори и на места това да е слабо доловимо). Интересно е да се отбележи, че в изложбата отсъстват типични за "тоталитарното изкуство" творби. Разглеждайки изложбата, съвсем свободно се дистанцираме от фактa, че по-голямата част от представения период обхваща именно тези трудни за българското изкуството години.
Скулптурата (по разбираеми причини е включена предимно малка пластика) е застъпена слабо, но отново представя изтъкнати родни автори.
Изложените творби не проследяват разгледания период хронологически, а са систематизирани според стиловата им принадлежност и заложените в тях послания и въздействие. Дори и фактът, че експозицията не включва емблематични за показаните автори творби, не омаловажава нейното значение. По-скоро ни натъжава мисълта, че през последните десетина години не са отпускани достатъчно средства за попълването на музейната колекция на институция като НХГ. "Живопис и скулптура от втората половина на ХХ век" не преследва неосъществими грандиозни планове, а отразява по систематичен начин музейната колекция на галерията. Резултатът е естетически издържана експозиция, проследяваща исторически период от културната ни история.

Светла Петкова