През месец юни АТА център за съвременно изкуство представи съвместен проект на Петър Китанов и Илона Захариева, наречен "Видеография". Вниманието на авторите е насочено както към традиционни изразни средства на изобразителното изкуство, така и към съвременни. "Съвременни", доколкото видеото и телевизията са значима част от нашето настояще. Идеята е да бъдат "видяни" традиционни жанрове изящни изкуства като живопис, скулптура и графика през очите на видеоизображенията и телевизионния екран. По тази причина проектът се състои от 3 части - видеоживопис, видеоскулптура и видеография, в които независимо от различията на използваните методи, се получават сходни визуални решения.
Изкуство, което задава въпроси към самото себе си и изследва мястото на медиите в изкуството, а не в обществото, в известен смисъл е не-съвременно. Но от друга страна, заложената тук идея за "гледащ телевизор", преобръща взаимоотношението зрител - обект и е израз на проблема за комуникацията, защото истинската комуникация винаги е двустранна. Същественото в изложбата е диалогът, който се получава между работите на двамата автори. Те имат специфични методи на работа, тръгват от различни позиции, за да се срещнат на едно и също визуално и смислово равнище.

Екатерина Гирджева