Брой 28, 12 юли 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Символната борса, Георги Лозанов

За името, езика, българското, Снежа Гунев
Агнес Зашева за българските културни институти в чужбина, Георги Папакочев
Георги Божилов-Слона - мълчанието на красотата, Даниела Чулова
Дубравка Угрешич за стереотипите, политиката и литературата, Марин Бодаков
Книгата Немският симфонизъм на Трифон Силяновски, Петър Шопов
Петиция за създаване на граница между Израел и Палестина, Абрахам Йехошуа

Кръгла маса:
Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи
Богдан Богданов, Стилиян Йотов, Иван Кръстев, Анастас Герджиков,
Лидия Денков, Цвете Лазова, Николай Гочев, Димка Гичева-Гочева,
Емил Григоров и Димитър Вацов