Брой 29, 19 юли 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Не е рецензия, Копринка Червенкова

Михаил Неделчев на 60
Диптих за Паисий, Георги Тодоров
Вестниците: принципи и практики, Вяра Ангелова
Сборникът История, памет, разказ, Илия Илиев
Компютърни симулации на Мултимедиале 2002, Мария Костакева
Еволюционни борби: Анти- и Про- Дарвин, Константин Чипев
Райнер Симон за немското кино, Геновева Димитрова