Михаил Неделчев на 60

Оцелелият в окото на бурята
Копринка Червенкова

Съпричастен
Маргарита Младенова,
Иван Добчев

Непристоен ерудит,
Екатерина Йосифова

Взрян и опиянен,
Силвия Чолева

Аскетичнен
бохем
,
Пламен Джуров

Яростно въодушевен,
Ани Илков

Литературен номад,
Иван Теофилов