Стефан Москов и Комедия на слугите

Успешно представяне в Авиньон

Отзиви
La Provence,
Le midi libre, Humanite

Глобалната комедия
дел арте
,
Жан-Луи Перие