Брой 30, 26 юли 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Съвременната система, Христо Буцев

Разговор за българския роман през 2001
Константин Павлов, доносчик срещу извървяното, Александър Кьосев
Книгата Истории на гласа от Амелия Личева, Клео Протохристова
Международният филмов фестивал в Карлови Вари, Божидар Манов
Зигмунт Бауман за хаоса глобализация, Митко Новков
Хагският трибунал, Рада Смедовска

In memoriam
Катя Паскалева
Любомир Далчев