Националният фонд "Култура" представи на 16 юли в Евро-българския културен център издадения в книжка "Годишен отчет" за периода 2000 - 2001 г. Двуезичното (и на английски) издание съдържа: списък на ръководните органи на НФК; справки за приходите и разходите за периода; изчерпателни сведения за проведените в този период 5 конкурса, както и съставите на отделните експертни комисии; кратка информация за предвидените конкурси за 2002 г. (8 на брой, 4 от които вече приключиха). Освен това са включени две приложения: извадки от Закона за закрила и развитие на културата и "Правила за устройството и дейността на Национален фонд "Култура" и дейността на Управителния съвет".
Според брошурата през 2000 г. от МК фондът е получил и раздал при първия конкурс над 39 000 лв.; а през 2001 г. - над 420 000 лв., а от други източници - около 47 000 лв. От общата сума през 2001 г. над 433 000 лв. са раздадени за проведените 4 конкурса. Очакванията са през 2002 г. МК да отдели за фонда 600 000 лв., а за досега проведените през 2002 г. 4 конкурса са разпределени 350 000 лева.
НФ "Култура" трупа практика. И го прави достатъчно културно, отговорно и прозрачно. Може да се препоръча занапред подобни годишни отчети да се съпровождат и от доклади, в които ръководството на фонда да се ангажира с наблюдения и оценка на ефективността на проведените през годината конкурси.

H. B.