Фондация "Сцена Балкани" съвместно с Родопския драматичен театър и Община - Смолян организира практически семинар на тема "Балкански прочит на драматургията на Йордан Радичков", който ще се проведе от 14 до 26 август и ще бъде воден от проф. Крикор Азарян. В семинара ще участват режисьори от България, Гърция, Македония, Сърбия и Турция. Той поставя началото на траен процес на взаимоопознаване и създаване на реални възможности за сценична реализация на съвременна драматургия от различните балкански страни. Фондация "Сцена Балкани" разработи този дългосрочен петгодишен международен проект, който ще се реализира всяка година в България и ще представя съвременни пиеси на една от балканските страни участнички. По този начин ще се съдейства за сценичната реализация на тези драматургии по балканските сцени.
Тази година проектът обединява усилията на участниците около постановка на драматургични текстове на Йордан Радичков. Всеки от участниците ще постави по една от четирите части на "Лазарица", а проф. Крикор Азарян - интермедиите с откъси от "Суматоха" и "Кошници" със самостоятелна група актьори. За главните роли са поканени да участват някои от най-изтъкнатите български актьори. В практическия семинар ще работят общо 15 актьори от различни български театри. Накрая отделните откъси ще бъдат обединени в общ спектакъл, който ще съпостави и съизмери, ще потърси общото и различното в това, което определяме като "балканска идентичност". Предвижда се спектакълът да бъде представен във всяка от страните участнички.
Всеки от участниците ще предостави на Фондация "Сцена Балкани" пиеси на автори, които смята за образци на съвременната драматургия на своята страна. Фондацията всяка година ще превежда и отпечатва в България сборника "Съвременна балканска драматургия".
Проектът "Балкански прочит..." е подстъп към организирането и провеждането през следващите години на Балкански театрален фестивал "Среща на Балканите с Европа".

К