Изборът на "Култура"


Ирина Генова, Татяна Димитрова
Изкуството в България през 20-те години.
Модернизъм и национална идея

Превод на английски Албена Витанова
Оформление Надежда Олег Ляхова
Институт за изкуствознание при БАН
София, 2002.
Цена 12 лева


Сп. Сезон
Лято 2002
Цена 5 лева