Между тембъра и словото -
възможната драма на Саариахо


Най-новият авторски компактдиск на световноизвестната финландска композиторка Кая Саариахо привлича вниманието с три композиции, създадени с мисълта за характера и качествата на днешния инструментален концерт. Три творби, написани за трима предпочитани солисти, с които Саариахо работи и ще продължава да работи. Концертът за цигулка "Граал тиътър" (заглавието е от предпочитания от композиторката френски поет Жак Рубо) е написан за Гидон Кремер - музика, чийто формат стои по-близко до театралното; главният, водещият персонаж е тембърът на цигулката. За разлика от предишни свои творения тук Саариахо е изцяло в плен на идеята за възможностите на акустичния звук и играта на водещия тембър с кръг от тембри и след това с масата на целия оркестър. Това е музика, в която съзерцанието минава в драма, за да завърши с някакво "отливане" на енергията. Сякаш сянката на крал Артур се появява за последно и изчезва... зад кулисите. Така с арпежни движения и трилери след отмирането на оркестъра угасва и тембърът на цигулката. Chateau de l'Ame ("Замъкът на душата") е цикъл от пет мистико-ритуални песни за любовта по древни текстове. Това е френски превод на индуски любовни заклинания и на текстове от египетски заклинания против болести. Сякаш независимо от текстовете музиката е по-скоро чувствена, отколкото респектиращо ритуализираща; партията на сопрана (великолепно изпълнение на Дон Ъпшоу) е написана на дълги фрази, действително много по-близко до пространствено- транспарентното, отколкото до песенно-мелодичното. Саариахо майсторски допълва цвета на гласа с отделни инструментални бои. Красива творба, естетска, с много провокации в идеите за вокалната партия. А тембърът на виолончелото е инспираторът в творбата "Аmers" (Морски знаци) - отново една метафора, която позволява на композиторката да се съсредоточи върху спектъра на тембралното за сметка на останалите музикални елементи. "Представях си, че виолончелото е някакъв плавателен съд, който се движи в различни посоки в морето от звуци - електронни и ансамблови." - В обясненията на Кая Саариахо доминира винаги идеята за тембъра и колорита на музиката. Тъкмо в тази насока са работили с нея и челистът Анси Картунен, и дългогодишният й сътрудник, диригентът Еза-Пекка Салонен.

Екатерина ДочеваВградени
ноти


Kaija Saariaho: Chateau de l'ame,
Graal Theatre, Amers
Sony Classical,2001