Щатсопер и българите
Държа в ръцете си първите две книги от една амбициозна поредица, посветена на триумфа на българските оперни певци по световните сцени. Става дума за труда на Марин Бончев и Христо Нонов "Български оперни певци в "Ла Скала" 1900-2000" и "Български оперни певци на сцената на "Щатсопер" Виена 1900-2000", в които, без да е упоменато в заглавието, са включени и очерци за малкото на брой български инструменталисти и диригенти, работили в съответните театри. Първото, което прави впечатление в тези луксозни издания, е богатият снимков материал и чудесното полиграфично оформление - качества, които напълно съответстват на славата, разнасяна от българските певци по света. Авторите се стараят да потопят читателя в света на оперното изкуство, разкривайки и някои недотам известни подробности от живота на именитите ни изпълнители. Още от първите страници става ясно, че тези книги са адресирани към широк кръг хора - любители на оперното изкуство. А точно такъв род литература почти липсва у нас. Надявам се, че фактите, посочени в текста, са щателно проверени, защото списъкът на използваната литература не впечатлява с изчерпателност, а и е представен без библиографски данни.
Авторите са си поставили почти непосилната задача да оформят всяка книга така, че тя едновременно да бъде част от поредицата и да съществува сама за себе си. Като се има предвид, че повечето от певците ни са се изявявали на сцените на различни оперни театри и имената им би трябвало да присъстват на няколко места, проблемът за структурата на текста се усложнява още повече. Марин Бончев и Христо Нонов в голяма степен са успели да избягнат изкушението да преповтарят едни и същи факти и предпочитат да добавят нови подробности, вероятно с тенденция в следващите части подробностите за личността на певеца да се обогатяват все повече и повече. Това обаче в редица случаи довежда до неравностоен обем на очерците и до опасност неизкушеният читател, който не следи поредицата, да получи непълна представа за някои от изпълнителите. Затова пък повторението на част от снимковия материал (може би наложено от обективни причини?) придава леко неприятен привкус.
Но тези дребни несполуки остават на заден план пред мащабите на поредицата, която се състои от седем книги. Както първата, така и втората бяха представени в Националната опера и балет. Концертът, отбелязал появата на книгата за българските певци във виенската Щатсопер, бе под палката на гост-диригента от Виена Юлиус Калмар и се превърна в музикален празник с участието на Александрина Милчева, Стоян Попов, Румен Дойков, Костадин Андреев, Марияна Попова. Предстои появата на книгите за изявите на нашите певци в Париж, Берлин, Мюнхен, Хамбург, Москва, Лондон и Ню Йорк.

Лили Крачева