Филологически приноси
Издателство "Просвета" учреди поредица "Нова българска критика", първите три издания от която са "Проблематичният реализъм" от доц. дфн Милена Кирова, "Български интертекстове" от доц. д-р Албена Хранова и "Алеко Константинов. Биография на четенето" от доц. д-р Инна Пелева.
Как самоописват своите трудове трите изследователки (прочее, автори и приятели на вестник "Култура"):
"Проблематичният реализъм" от Милена Кирова е "опит за усъмняване в безпроблемната употреба на едно от най-утвърдените литературни понятия и още повече във възможността да съществува някакъв непредубеден, рационален, надсубективен 'реализъм' като метод на художествено изображение";
"Български интертекстове" от Албена Хранова е "книга за сюжетите, за срещите и разделите на поетическите гласове. (...) Ходът на изследването върви по следите на различните истории, скрити в монументалната литературна история и 'по вероятност и необходимост' ги разказва, за да предизвика ново любопитство и следваща воля за интерпретация на българското литературно наследство";
"Алеко Константинов. Биография на четенето" от Инна Пелева заявява, че "повече от век личността и творчеството на Алеко Константинов са настойчиво коментирани от изследователите на българската литература. В центъра на този интерес винаги е стояла книгата "Бай Ганю". Десетилетие след десетилетие многогласните спорове около нея всъщност изговарят разбирането и неразбирането, единението и противопоставянето между високите и ниските етажи на националната култура, между писаните и устните й версии, между учените и уличните й въплъщения. Българската текстовост постоянно и във всичките си регистри, във всичките си репертоари (като интерпретира, преправя, адаптира за деца, фолклоризира, илюстрира и пр.) 'отговаря' на Алековите невероятни разкази. Сигурно и защото те реализират специфичен антиезик, който оспорва думите, историите и патосите на класическата национална идеология."
Редакторът на поредицата, поетът Владимир Попов извести, че следващите публикувани в нея книги ще бъдат на Александър Кьосев и на Димитър Камбуров ("Българският лирически канон").
Само можем да гадаем дали Яна Левиева, съчинила външния вид на поредицата, е истински доволна от печатното му осъществяване...
Надяваме се академичната есен да окръжи с нужните разисквания изследванията на Милена Кирова, Албена Хранова и Инна Пелева, чиято досегашна работа ни кара да смятаме, че и новите им книги са мощни и прецизни, "нахално"-новаторски. Съответстващото им обмисляне ще бъде знак за здравето и ресурсите на филологическата ни колегия.

М.Б.