100 години от рождението
на Карл Попър

Биография

Тоталитарното чудовище,
което дреме в нас
,
Норберто Бобио