След като беше публикуван на холандски и немски (и преди да бъде публикуван на френски), на 2 август т.г. романът "Одраното куче" на Христо Запрянов се появи и на английската литературна сцена. В карето на "The Flayed Dog", издание на Chanadon publications Ltd, четем и следното: "Adapted by James Holleyhead. Translated by Katerina Popova. Introduction by Aidan Rankin".
В следващ брой четете как британската тиражна и специализирана преса реагира на "Одраното куче".

К