Културен коктейл


Изданието 100 години Народен театър
Юбилей на Вера Динова-Русева, Светла Петкова
Фестивал на Ингмар Бергман, Олег Константинов
О Йелинек, о спасение..., Майя Разбойникова-Фратева
Романът Одраното куче на английската литературна сцена
Гастрол на театър Любомир Кабакчиев в Македония, Аве Иванова
ІІ международен театрален фестивал в Русе - програма
Фестивал ли, мармалад ли..?, Милен Панайотов