Изборът на "Култура"


Фестивал на Ингмар Бергман
8 - 28 октомври 2004
Кино Център и Дом на киното
Цена на билетите - 5 и 3 лева


Васил Стефанов, Кристина Тошева, Виолета Дечева, Ромео Попилиев
100 години Народен театър
Дамян Яков, София, 2004
Цена 10 лева