Неща, места и хора е опит да покажа на публиката и на себе си част от това, което ме е занимавало последните 25 години. Реших, че срещите ми с хората и пътешествията ми, превърнали се в портрети и пейзажи, усещанията ми за живота и бита, там и тук, тогава и сега, материализирани в натюрморти и композиции, ще очертаят един личен път, а може би ще припомнят едно отминало време. Любопитно е да се провери, чрез Вас, Уважаема Публика, било ли е това, което помним, или сме си го измисляли, имало ли е неща, места и хора, или те съществуват само тук и сега.

Андрей Даниел


Юбилейната изложба на Андрей Даниел беше открита на 17 септември в Изложбената зала "Райко Алексиев". Изложбата ще продължи до 2 октомври.