На 11 септември Комисията по култура към Народното събрание трябваше да обсъди доклада за второто гласуване на законопроекта за ордените и медалите в Република България, внесен на 6 февруари от депутатите Явор Милушев и Борислав Цеков.
Членовете на комисията "зациклиха" още при формулирането на чл. 1 от бъдещия закон. След близо двучасов дебат се разбра, че парламентаристите не могат да постигнат консенсус по принципния въпрос, заложен в члена, който гласеше: "Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди - ордени и медали - на български и чуждестранни граждани и български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезен труд."
Мненията тотално се разминаха по въпроса дали да бъдат награждавани само физически лица или да се приеме формулировката на вносителите, в която се визираше награждаването и на юридически лица. При гласуването се получи пълен блокаж. Нито едно от предложенията не получи необходимия брой гласове.
На заседанието дори бе предложено да се изготви отделен закон, с който да се награждават обществени организации, сдружения, фондации, икономически групировки... С това последно предложение, видимо огорчен, вносителят Явор Милушев изрази разочарованието си, че с подобни предложения изцяло се изменя философията на досегашния проект, подготвен толкова старателно от вносителите...
Ако погледнем старата система за поощрения, там нещата са "кристално ясни": медалите са паметен знак в чест на някое историческо или политическо събитие: антифашистката борба, Отечествената война, медали за прослужени години в Комитета за държавна сигурност, за майчинство...
За награждаването с предишните ордени се казваше, че са почетен отличителен знак, награда за особени заслуги, с които се окичват граждани, учреждения, организации, предприятия. За най- престижни се брояха "Г.Димитров", "Стара планина", "Червено знаме", "Кирил и Методий"... някои с мечове, с ленти - други без тях...
В края на заседанието, освен че нямаше консенсус, падна и кворумът, което видимо ядоса председателят Стефан Данаилов. Следващото заседание отново ще започне с първия член...

Любен Русков