Великият поход е първи по рода си в аналите на историята, защото той е и манифест, и пропагандна сила, и сеячна машина., е казал Мао Дзъ-дун през декември 1935 г. "Великият поход е пътуване на визуалното творчество, което лъкатуши по историческия маршрут на китайските революционери", това казват организаторите на проекта "Великият поход" от една съвременна китайска фондация със същото име. И продължават: Проектът "се ръководи от същия романтичен дух и същата наложителност да слее теорията с практиката", които са ръководили Червената армия през 30-те". Целта му е да запознае с изкуството хората от периферните области, през които някога са минали вдигнатите на бунт селяни; както и да предизвика "международен диалог за модерността, революционната памет, за визуалната култура и за Китай". Участват както художници-аматьори от съответните области, така и утвърдени имена и дори звезди от съвременната китайска и западна художествена сцена като Джуди Чикаго, Вим Делвоа, Вонг Фаофанит. Програмата включва изложби, пърформанси, дискусии и филмови прожекции, които трябва "да премахнат дистанцията между съвременното китайско изкуство и китайската публика". Художниците са набелязали 20 спирки по пътя си. При всяка една те трябва да влязат в безкомпромисен досег с мястото, публиката и визуалната й култура, да изпробват устоите на съвременното изкуство и да си зададат въпроси за наследството на модерността в Китай. Всяко от местата се представя със своя специфичен исторически, политически, географски и художествен контекст, като спектърът варира от матриархалните общества около езерото Лугу в провинция Юнан до известния със спиртоварната си индустрия град Маотай сред планините на провинция Гуйджоу.
От съвременните български художници във Великия поход участва Лъчезар Бояджиев.

К