До господин Ричард Мей
председател на III съдебен състав
на Международния наказателен трибунал
за бивша Югославия - Хага


Уважаеми господине,
В престижния български вестник "Култура" (бр. 32 от 13 септември 2002 г.) бе публикувано интервю с холандския адвокат Михаил Владимиров по повод на съдебния процес срещу г-н Слободан Милошевич в Хага. В интервюто г-н Владимиров, отговаряйки на въпроса "Има ли възможност Милошевич да бъде оправдан?", заявява буквално следното: "Теоретически да, практически не. Ако сте отишли на лов и преследвате дивеч с автоматично оръжие, шансовете да уцелите са по-големи. Милошевич е обвинен за случилото се на многобройни места в Косово, Босна и Хърватия. Дори да бъде оправдан за половината от обвиненията, по другата ще бъде осъден."
Доколкото ми е известно, подобни изявления г-н Владимиров е правили пред холандски вестник.
Ние, юристите в България, които следим внимателно процеса срещу г-н Милошевич, сме истински потресени от изявленията на холандския адвокат. Нас не ни смущава, разбира се, обстоятелството, че някакъв адвокат предрича изхода на делото срещу г-н Милошевич. Но г-н Владимиров не е просто адвокат, той е "приятел на съда", на същия този съд, който трябва да се произнесе по съдбата на бившия югославски президент. Съществуват следователно достатъчно основания да се предполага, че това, което е в думите на г-н Владимиров, е в мислите на членовете на Наказателния трибунал за бивша Югославия. Може, с други думи, да се смята, че Хагският трибунал вече е осъдил г-н Милошевич - преди още да е приключил процесът, преди да са обсъдени всички събрани доказателства и всички доводи "за" и "против" вината на обвиняемия.
Възниква с цялата си сериозност въпросът, който всъщност отдавна стои: Е ли Наказателният трибунал за бивша Югославия истински съд?
Легитимността на трибунала много сериозно се оспорва, доколкото той бе създаден от орган, който няма правомощието да създава правосъдни органи. Но сега се добавят и възраженията, произтичащи от поведението на самия трибунал. Трибуналът проявява очевидно пристрастие при събиране на доказателствата, като целенасочено създава съществени затруднения за защитата на г-н Милошевич. Сега, в резултат от изявленията на г-н Владимиров, се и разбира, че Трибуналът всъщност е предрешил съдбата на обвиняемия Милошевич.
Като юрист с почти петдесетгодишна практика съм преизпълнен с дълбоко уважение към съдебните органи. Но ще призная, че респектът ми днес е силно разколебан. Все повече се налага убеждението, че Хагският трибунал е не съд, а оръдие на политическата мъст, внушавана от САЩ. Във всички случаи ужасяващо е, че един от "приятелите" на трибунала смята за възможно да разглежда производство пред него като "лов на дивеч"(!?).
Като продължавам въпреки всичко да изпитвам уважение към вас, съдиите от Трибунала за бивша Югославия, ще си позволя да ви напомня, че осъществявайки отговорността на обвиняемите, вие създавате основите на своята собствена отговорност. Грехът при упражняване на правосъдието е един от ония най-тежки грехове, за които не може да има прошка.

София, 23 септември 2002 г.

С уважение,

проф. д-р Велко Вълканов
председател на Международния комитет за защита на Слободан Милошевич, председател на Комитета по правата на човека в България, бивш депутат в българския парламент


Темата за Международния трибунал за бивша Югославия и - по-общо - за международните наказателни структури е предмет на цяла поредица статии в "Култура". Най-скорошните могат да се видят в бр. 33, 32, 30, 27 и т.н. от т.г. Публикуваното по-долу писмо е по повод разговора на Бойко Боев с холандския адвокат Михаил Владимиров, публикуван в бр. 32. Реплика към същото интервю е и текстът на Жерминал Чивиков, публикуван в бр. 33 от т.г.