Инкогнито в София

Концертът

Разговор с Жан-Пол Муник,
Петър Пламенов