Книгата Против либерализма
на Джон Кекеш

Нищетата на либерализма,
Емил Григоров

Из Послесловието