Занимава ме самотата
на различния човек

Разговор със Стефан Москов,
Никола Вандов

Биография