Брой 35, 4 октомври 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

НАТО влезе в нашия дом, Христо Буцев

Резултатите от проекта Състояние на обществото, Марин Бодаков
Книгата Против либерализма на Джон Кекеш, Емил Григоров
Книга с пиесите на Константин Павлов, Виолета Дечева
Андрей Даниел: Изложбата разказва, Ирен Крумова
Светослав Овчаров като Катон, Геновева Димитрова
Пристрастен разказ за Documenta 11, Кирил Прашков
Тема за размисъл, Марио Коев