Вие търсите, но не намирате необходимата ви Култура.
Затова - абонирайте се!


В редакцията на вестника всеки работен ден от 14 до 18 часа (Стефан Банков, тел. 980 04 95, 988 33 22) или в РП, всички клонове на Български пощи, "Семир - 2" ЕООД (02/980 60 47),"Артефакт" - София (02/73 61 73), "Доби прес" ЕООД (02/943 47 13), "Близнаци" ЕООД (02/974 44 64), ПК "Мобиле Мобилес" (064/4 42 73) и други разпространителски фирми.

Цена на един брой - 1 лев. Периодичност - 47 броя годишно (вестникът няма да излиза през август).

Цени за абонамент:
за 3 месеца - 13 лева или 13 USD;
за 6 месеца - 23 лева или 23 USD;
за 1 година - 45 лева или 45 USD.

Забележка: Цените в USD са само за абонамент в чужбина и не включват цената за пощенските услуги.