Пленер в зала
Сламки, пръст и капчици вода. Камъчета, корени, трева. Перца от птици, клонки и стебла. Това са само част от материалите, изграждащи уникални произведения на пластичното изкуство. Като излъчване и подход, творбите напомнят Ленд арт. Създадени са по време на пленер, посветен на текстилеца Марин Върбанов. Първоначално пленерът, организиран от Цеца Георгиева, се е провеждал ежегодно през август в село Байкал край брега на река Дунав. Напоследък мястото на провеждане е без значение, тъй като за художника общуването с природата може да се осъществи всякак. Следващи издания е имало в Оряхово, София, Бояна, на Витоша. Тази година в продължение на няколко дни в изложбената зала на Евро-българския културен център се подреждаха фотоси на изградени в природата композиции, пренасяха се и "живи" творби.
Пътят, очертан от Марин Върбанов, е достатъчно ярък, за да привлече многобройни последователи. Сътвореното от него е жив извор и отправна точка за много нови идеи, търсения и възможности. Стига само фактът, че от традиционно "плоския" текстил, той извежда пространствено-пластични творби, и то без ограничение, в използваните материали. Не се ограничават в избора на изразни средства и участниците в пленера. Стефан Калчев, Любен Генов, Огнян Константинов, Кина Бъговска, група "Слънце", Ния Дечева, Цвета Явашева, Венета Маринова са само някои от тях. Основно условие за участие в пленера е способността да се усеща природата и процесите в нея. Вегетацията, растежът, разлагането, звукът, светлината и сянката провокират въображението и интелекта за създаването на нетрадиционни текстилни прозведения. Удивително е как от никого незабелязвани природни "суровини" могат да се превърнат в "Завеса" от клонки, "Отдушници" от слама, "Слънце" от трева. От коренища можем да си създадем "Проблем", от пръчки и вода - "Пътешествие", а от камъни и клечици - "Пластична операция".
Всичко това беше подредено в изложба, с която на 19 септември деветото издание на пленера "Човек - Природа" бе официално закрит. Изложбата отбеляза и 70-годишнината от рождението на художника Марин Върбанов.

Светла Петкова