Documenta 11

Постколониалният дискурс

Пристрастен разказ,
Кирил Прашков