Брой 36, 11 октомври 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Класическата гимназия на 25
Фестивалът Златна роза на 25, Геновева Димитрова
Българо-германски литературен форум, Емануил Ангелов
Здравка Калайджиева за защитата срещу дискриминация, Христо Буцев
Даниела Ходрова за спираловидната действителност, Марин Бодаков
Съвременна чешка литература в сп. Панорама, Марина Караконова
Редактори на сп. Мирна - място за Бога, Марин Бодаков
Църковните данъци 2002

In memoriam
Стефан Бочев