От 5 октомври, в рамките на културните седмици на Виена в София, кураторите Яра Бубнова и Георг Шолмахер осъществяват съвместния проект "Двойна връзка". За пръв път подобен проект свързва три художествени пространства - на галерия "Ирида", на Центъра за съвременно изкуство "Ата" и на галерия "XXL". В изложбата са включени работите на 13 художника - от Виена и от София, предимно работещи с инсталации, видео и фотография. По този начин се осъществява връзка не само между творци, но и между култури, и то в най-съвременен вариант на междукултурно общуване. Необичайният поглед към живота и неговите събития, присъщ на съвременното изкуство, откриваме в творбите на Йозеф Даберниг, Боряна Драгоева, Правдолюб Иванов, Klub Zwei, Даниела Костова, Дорит Марграйтер, Иван Мудов, Стефан Николаев, Лизл Понгер, Флориан Пумхьосл, Расим и Андреас Фогараси. Целта на организаторите е била да се проследят вътрешни връзки в това как художници от различни възрасти и културен произход възпримат съществуването си в своите градове и в света. Според тях "В контекста на психологията "двойна връзка" е термин, който обозначава състоянието на човешката психика, която получава противоположни съобщения от един и същи източник. Поради това тя не е в състояние да отговори по адекватен начин, защото такъв няма. Играейки с термина, изложбата "Двойна връзка" предлага визия на осмислената "безизходица" на градското живеене, когато с опита се натрупва желанието и умението за критическа оценка."
Освен изложбите, на 6 октомври в Евро-българския културен център художниците представиха работата си. Организатори на събитието са Институтът за съвременно изкуство - София, и сп. Шпрингерин, Виена.

С.П.