Откриват 25 Интернет центъра
През месец септември Управителният съвет на Проекта "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата" (2001 - 2004) одобри проектите на 25 читалища, в които ще бъдат изградени Интернет центрове. Срокът за реализиране на проектите е 2-годишен.
Донорите на проекта, Американската агенция за международно развитие (AAMP), програмата "Матра" на правителството на Холандия и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) осигурявят пълното обзавеждане и оборудване на Интернет центровете и поемат всички текущи разходи през първата година. През втората - читалищата трябва да поемат половината от разходите, а през третата се очаква Интернет центровете да печелят от дейността си.
Проектът "Читалища" има амбицията да допринесе за премахването на информационното неравенство между големите и по-малките общини в страната. Затова предпочитанията при избора на читалищата са били да се дадат възможности за развитие предимно на по-малките градчета. От всичките кандидати - 62 читалища, са одобрени проектите на 21 градски и 4 читалища в селата Дорково ("Св. св. "Кирил и Методий"), Пазарджишка област; Куртово Конаре ("Любен Каравелов"), Пловдивска област; Ценово ("Христо Ботев"), Русенска област и Гара Бов ("Светлина"), Софийска област.
В проекта "Читалища" е отбелязано, че "в Интернет центровете ще се провеждат обучения за ползване на интернет, компютърна грамотност и ще се предоставят услуги, свързани с информационните технологии: достъп до интернет, електронна поща, разработване и поддръжка на интернет страници, дистанционно обучение, достъп до виртуални библиотеки, дискусии он-лайн, проучвания на пазара."
Останалите градски читалища, които ще се сдобият с Интернет центрове, са: "Васил Левски" - Балчик, "Христо Ботев 97" - Белене, "Възраждане" - Бойчиновци, "Развитие" - Бяла Слатина, "Никола Вапцаров" - Годеч, "Развитие" - Дряново, "Пробуда" - Ивайловград, "Просвета" - Кула, "Постоянство" - Лом, "Просвета" - Малко Търново, "Светлина" - Момчиловци (Смолянско), "Напредък 1871" - Никопол, "Братство Павликени" - Павликени, "Светлина" - Поморие, "Алеко Константинов" - Провадия, "Напредък" - Радомир, "Орфееви гори" - Смолян, "Пробуда" - Суворово, "Св св. Кирил и Методий" - Твърдица, "Съгласие" - Тетевен, и "Зора" - Ямбол.
Освен одобрените 25 центъра, чрез проекта "Читалища" е потърсена още една форма за информационно развитие и на останалите кандидати - неспечелили конкурса. За тях, а и за всички други читалища, които желаят да възпроизведат модела на читалищни Интернет центрове, ще бъдат организирани регионални обучителни семинари.

Любен Русков