Извинение
По технически причини обзорът за 50-ия филмов фестивал в Сан Себастиан на специалния ни пратеник Нева Мичева ще излезе в следващия брой.

К