Църковните данъци 2002
архиепископат Кьолн
В тази брошура показваме чрез примери кое е онова, което правите възможно чрез вашите църковни данъци.

Употреба на църковните данъци:

Обща душеспасителна дейност - 198,9 (43,2%);
Специална душеспасителна дейност - 35,2 (7,6%);
Училище, образование, наука и изкуство - 53,0 (11,5%);
Социални служби - 98,4 (21,4%);
Общоцърковни длъжности - 43,9 (9,5%);
Други длъжности - 31,2 (6,8%).
Общо - 460,6 (100%).
(Всички суми са посочени в милиони евро)

Всички са добре дошли

Централните длъжности на църквата - богослужение, душеспасителна дейност и Каритас - се финансират или подпомагат чрез църковния данък. В центъра на църковната дейност се намират хората във всичките им жизнени ситуации.

Модерна душеспасителна дейност

Всяка възраст и всички жизнени планове имат своите потребности. Работещите в душеспасителната сфера трябва да имат усет за въпросите, проблемите и желанията на хората. Например на самотните бащи и майки. Например на семействата с подрастващи деца. Например на самотниците.

Жива общност

Кооперациите на архиепископата в душеспасителната сфера дават голям шанс: да се създават живи общности с диференцирана насоченост, отварящи място за хора с най-различни биографии.

Отворени врати

Някои членове плащат църковен данък, но извън това рядко или дори никак не участват в живота на енориите и институциите. Чрез финансовия си принос те подкрепят смислената дейност. Ние държим вратите отворени: да са добре дошли да се причастят към богослужението или да се ангажират в името на човешкото добруване.

Разходи например за:

Душеспасителна дейност сред младежта - 14,5;
Душеспасителна дейност сред възрастните - 2,9;
Душеспасителна дейност, ориентирана към професионалната ангажираност - 3,6;
Душеспасителна дейност сред чужденците - 6,1;
Душеспасителна дейност сред болните и инвалидите - 7,2.

Деца и младежи

Църквата на бъдещето се нуждае от деца. Децата обогатяват енориите, съхраняват ги млади и жизнени. Тук младите хора израстват в общност, изпълват свободното си време, добиват верски опит и задават въпроси относно вярата. Децата и младежите се нуждаят едновременно от свободно пространство и ориентираност. Енориите им предлагат и едното, и другото.

Образование и обучение

Нашите училища и целодневни пансиони категорично се числят към живота на църквата. Около 60 000 деца в архиепископат Кьолн посещават католическите пансиони, почти 24 000 ученици и ученички учат в 33-те училища на архиепископата.
Детските градини и училищата на архиепископат Кьолн с право се радват на добро име. Защото е важно възпитателите и учителите да са добре образовани, сградите да са добре поддържани, да цари добра атмосфера, не само да се преподава религиозно знание, но децата и младежите да бъдат приобщавани към християнските ценности. В детската градина например немските деца и децата от не немски произход играят заедно, учат се да споделят, да са внимателни едни към други, да живеят съвместно в мир. Дори ако по-нататъшният живот протече не съвсем праволинейно, формираното през детството и младостта не изчезва безследно.

Разходи например за:

Детски градини - 43,4;
Училища и училищни общежития - 21,0;
Други видове помощ за младежите (напр. младежки общежития, студентски общежития) - 3,5.

Възрастни

Образователни институции и места за провеждане на свободното време, библиотеки, хорове и центрове за консултации: многообразни са свързаните с възрастните задачи на енориите, душеспасителните институции и архиепископата. Понякога е необходима усилена екзистенциална помощ. Нерядко възрастните също дирят по-смислен начин на живот, общуване или обмен с другите.

Вяра във всекидневието

"Една година в живота на семейството" - така се нарича една програма на отдела "енорийско пасторство", насочена към майките, бащите и децата, желаещи да организират образцово-християнски една година от своя живот - със съответните празници и пости. Архиепископатът предоставя материал, задаващ основните познания, съдържащ предложения и идеи. Като се започне от Първи Адвент, семействата получават 24 пъти годишно насочващи наставления. Оптимално е, когато с това се захванат няколко семейства заедно. Този проект засяга нерва на времето. Мнозина искат да празнуват по християнски в семейството си, но имат проблеми с въпроса "как?".

Извънредни житейски ситуации

Животът има не само шоколадова страна и не всички хора се радват на здраве и успех. Църквата е тук за всички и иска да помогне всекиму. Само един пример: Архиепископатът Кьолн поддържа 14 консултантски центъра за длъжници, които не само оказват помощ в момента, но и подготвят заедно със засегнатия дълготрайно решение на проблема.

Разходи например за:

Образоване на възрастни (напр. образователни и културни центрове) - 13,1;
Наука и изкуство (напр. музея и библиотеката на архиепископата) - 5,1;
Медии (напр. библиотеки, медийна централа) - 5,3.

Пенсионери

В много случаи тъкмо възрастните хора са гръбнакът на енорията. Те имат богатството на житейския опит, предоставят в помощ времето и уменията си, придавайки облик на всекидневния енорийски живот. От друга страна, енорията е опора за мнозина пенсионери. Тук те се срещат помежду си, ползват образователните и културни центрове, живеят вярата си.

Заведения за пенсионери

Когато по-възрастните хора са болни или вече не могат да живеят самостоятелно, те намират приют в болничните заведения. Цел на тези институции е да направят възможен един приятен и достоен живот за болните и стари хора. В рамките на архиепископат Кьолн има 58 болници, финансирани и поддържани от католическата църква, 143 пансиона за възрастни и инвалиди с общо 14 300 места, 4 манастирски приюта, 8 старчески дома с постоянно обслужване, 103 пункта за социални и здравни грижи, които обслужват около 16 500 души на ден, както и други домове под патронажа на каритативните и социални организации. Със своите институции за подпомагане на старите хора църквата е един твърде важен помощник на обществото. Както и при други частни институции, услугите се заплащат от държавата, респ. от здравното осигуряване. Инстиутцията формира профила на заведенията, а когато е нужно - ги подпомага финансово и от църковните данъци.

Каритас

Ангажиментът към по-старите хора е една от сферите на действие за Каритас в архиепископат Кьолн.
Архиепископалният съюз на Каритас (DICV) привежда средствата за тази цел на местните съюзи на Каритас и на специализираните организации, за да могат да изпълняват дълга си към хората: например в местата за здравни грижи, консултативните центрове и социалните служби.

Финансиране на DICV - 6,3;
Финансиране на съюзите на "Каритас" и специализираните организации - 25,0;
Финансиране на центровете за здравни грижи на "Каритас" - 1,4.

Въпроси относно църковния данък

От църковния данък архиепископатът Кьолн финансира длъжности, които са за благото на децата, младежите, възрастните и пенсионерите в енориите и сферата на душеспасителната дейност, както и в институциите, стоящи под опеката на католическата църква. Освен това от църковния данък се финасират централни дейности на управлението, строителни мерориятия, работа с обществеността и т. н. Към това се включват също международната дейност и вътрешноцърковното "финансово равновесие" между немските епархии.

Църковният данък е важен

Защото иначе църквата не би могла да поеме много от своите задачи. Затова архиепископатът благодари на всички, които плащат църковен данък и така осъществяват своя принос към дейността на църквата.

Църковният данък е една добра система

Защото е справедлива: Процентът на облагане върху заплатата и доходите е еднакъв за всички. В архиепископат Кьолн това са 9%. И който не плаща никакви данъци, напр. безработните, родителите в майчинство или пенсионерите, той не плаща и църковен данък. Църковният данък се събира от държавната финансова служба. За това обслужване държавата получава дял от църковния данък (19,5 милиона евро). В другите немски провинции има алтернативни финансови системи, но никоя от тях не е без недостатъци. Затова църковният данък трябва да се запази. Защото само благодарение на църковния данък църквата може да откликне на многообразните си длъжности в сферата на богослужението, душеспасителната и каротативната дейност.

Издава:
Пресслужба на архиепископат КьолнВ предходния брой на вестника публикувахме статията "Тема за размисъл" от Марио Коев, която чете проблемите на Българската православна църква и през нейното отношение спрямо собствената й стопанска дейност и имоти. Макар и без пряка връзка с въпросната статия, за сведение на интересуващите се публикуваме превод на брошурата "Църковните данъци '2002", която може да бъде намерена във всяка катедрала на територията на Кьолнския архиепископат.
К