Фестивалът Златна роза на 25

Златни рози и белези от бодли,
Геновева Димитрова

Носители на Златна роза
за игрално кино