Брой 37, 18 октомври 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Още добри новини, Георги Лозанов

120 години Владимир Димитров-Майстора, Светла Петкова
За екзистенциалната паника на младежта, Ирина Илиева
Фестивалът Златна ракла на празен ход, Христо Буцев
Шестият фестивал Сцена на кръстопът, Пенка Калинкова
50-ият кинофестивал в Сан Себастиян, Нева Мичева
Записки по Пушкиновите конференции, Людмил Димитров
Георг Клайн за любовта към поезията, Жанина Драгостинова
Видимият салон, Енчо Мутафов