Театрален пристан на голямата река
Международният театрален фестивал "Театрален пристан на голямата река" е кулминацията на програмата за отбелязване 100-годишнината на театралния комплекс в Русе "Доходно здание". Тази забележителна с европейската си архитектура сграда е окончателно завършена през 1902 г. С течение на времето тя се превръща в блестящ пример за архитектурна орнаментика, в средище за културни изяви, достигащи до общонационална значимост. "Доходното здание" е мястото, където протича историята на Русенския драматичен театър, а днес се твори неговото настояще. Ето защо тази сграда е известна и с другото си име - "Театъра".
Целта на фестивала е да покаже "Доходното здание" именно като културно пространство с национална и европейска значимост. Показаните спектакли от България, Турция, Румъния, Сърбия и Македония ще бъдат обединени от идеята за Дунав като река, която е мост за културното и театралното сътрудничество между страните от поречието й и от Балканския регион.
С провеждането на форума се слага началото на амбицията "Доходното здание" да стане място за провеждане на традиционен фестивал на театрални трупи по поречието на реката и Балканите. Новите и модерно оборудвани сцени на сградата са представително място за разкриване търсенията на театралните творци от различни страни.
Крум Гергицов


Програма на фестивала (21 - 27 октомври 2002)

21 октомври
Комедия на слугите - авторски спектакъл на Стефан Москов, копродукция на ТБА и Театър "Улицата".

22 октомври
Бившата мис на малкия град от М. Макдона, Държавен театър, Истанбул (режисьор Джунеит Чалъшкур);
Живот и здраве или Кръщене - авторски спектакъл на Камен Донев, ДТ-Русе.

23 октомври
Игра на любовта и случая от Мариво, Драматичен театър Валах, Гюргево;
Сън за Балкана от Весна Станкович, Народен театър, Белград (режисьор Весна Станкович).

24 октомври
Малки комедии по Чехов, ДТ-Пловдив (режисьор Мариус Куркински);
Филоктет от Любиша Георгиевски, ДТ-Пловдив (режисьор Борислав Чакринов).

25 октомври
Лъжата в мен от Сам Шепърд, Театър "Нотара", Букурещ (режисьор Ада Лупу).

26 октомври
Опит за летене от Йордан Радичков, ДТ-Русе (режисьор Александър Беровски);
Тържествена вечер по случай 100-годишнината на "Доходно здание".

Съпътстваща програма включва премиери на книгата на Василен Васев "Русенски обелиск", на книгата "Театралното дело в Русе - 1870-1926 г." (фототипно издание), теоретичната дискусия на тема "Доходното здание - история, настояще, бъдеще" и срещата на поколенията от Русенския драматичен театър.