До главния редактор на в. "Дневен Труд"
София

Г-н Тошев,
С изумление видях, че в. "Дневен труд" илюстрира с моя снимка материалчето си "Вият се опашки за Зелена карта" (вж. броя от 8 октомври т.г.).
Искам да уведомя семейството си и читателите, че не възнамерявам да емигрирам нито в Съединените щати, нито където и да било другаде - въпреки че неподписаният текст на "Дневен Труд" препраща към самия мен (фотограф Христо Гидулски) чрез следните изречения: "'Рядко идвам тук. Ще пращам документи за зелена карта', обясни младеж, докато трескаво запечатваше плика"...
Ако е имало опашка, да бяхте снимали нея.
Продължавам да смятам, че вестниците следва да бъдат посредник на информация, а не нейни безотговорни съчинители.

Марин Бодаков, в. Култура

10 октомври 2002

P.S. След като писмото ми до Тошо Тошев, главен редактор на "Дневен Труд", не спечели неговото внимание, си позволявам да го предложа на читателите на "Култура". Съзнавам, че описания в него инцидент е само незначителна мостра от недостоверността, непочтеността и глупостта на булевардната преса в България.

14 октомври 2002

М.Б.