В 7/8 и безшумно
За разлика от първия конкурс за рапсодия в 7/8, тази година "Втори национален конкурс за написване на българска музикална творба Концерт за кларинет и оркестър в 7/8" премина незабелязано. Както се казва, всяко чудо за три дни. Но дори и чудото 10 000 долара награден фонд (който миналата година бе даден на Красимир Кюркчийски) сега не привлече особено медийното любопитство. Да си припомним отново целта на фондация "Св. Георги Победоносец" - "стимулиране на българските композитори за създаване на съвременни произведения, претворяващи уникалността на музикалния ни фолклор и оттам по-голямото популяризиране на българското музикално изкуство". В регламента на тазгодишния конкурс щедрият дарител д-р Лазаров се е презастраховал и с условието произведенията да бъдат нови и да не се използват части от вече прозвучали творби, защото очевидно селекционната комисия и журито, респ. участниците, трябва да са наясно какво означава "нова творба" и "анонимен конкурс".
Регламентът е променен - постъпилите 14 произведения са разгледани от петчленно авторитетно професионално жури, този път в състав: композиторът и диригентът проф. Иван Маринов, кларинетистите проф. Петко Радев и проф. Димитър Димитров, пианистите проф. Анастас Славчев и проф. Георги Кънев. При спазване на анонимност, излъчени са само две произведения, които да прозвучат на заключителния концерт на 1 октомври в изпълнение на Пловдивското оперно-филхармонично дружество и диригента Цанко Делибозов. Наградите - съответно първа и втора (7000 и 3000 долара) определя публиката, като само от нейното гласуване зависи дали да бъдат дадени и двете.
Достигналите до финала произведения са Концерт за кларинет и оркестър от Красимир Тасков и Рапсодичен концерт от Димитър Сагаев, изпълнени от талантливия световнопризнат млад кларинетист Илиян Илиев, който от 2001, както е отбелязано в програмата, е поканен да живее постоянно в САЩ като "изключителен музикант с необикновени възможности". При гласуването публиката категорично дава своята подкрепа за виртуозно-разгърнатата солистична партия и ритмичната оркестрова плетеница в творбата на Красимир Тасков (доколкото можах да добия някаква представа за концерта от пловдивския телевизионен репортаж).
"Тенденцията е подобни конкурси да станат традиция с оглед стимулиране на българските композитори за написване на нова българска музика и популяризирането й у нас и по света", четем отново в програмката. Което означава, че благодарение на тази частна инициатива всяка година финансово ще бъдат ощастливявани композитори, ще се появяват нови творби в различни жанрове, които, да се надяваме, освен конкурсни, ще бъдат и репертоарни. Разбрах, че следващият конкурс ще бъде за балет: ако това е истина и се спази досегашната формулировка - за балет в 7/8! И ако това не е творческо предизвикателство...

Елисавета Вълчинова - Чендова